Hydroizalacje obiektów (ściany fundamentowe, dachy)

HYDROIZOLACJA powinna zostać odpowiednio zaprojektowana i dobrana.  Niewłaściwie zastosowane rozwiązania techniczne do potrzeb na etapie projektu i realizacji są często przyczyną wielu uszkodzeń. Miejscami szczególnie narażonymi na działanie wilgoci i wody gruntowej są fundamenty i inne elementy budowli zagłębione w gruncie. Dobór nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych jest bardzo istotny zarówno przy realizacji nowych obiektów, jak również przy wykonywaniu izolacji wtórnych.

Dobór właściwego systemu hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych (poziom wód gruntowych jest poniżej lub powyżej poziomu posadowienia budynku) oraz od rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja (płyta żelbetowa, ławy fundamentowe,  ściany fundamentowe żelbetowe lub murowane z bloczków) Ze względu na rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja, musimy pamiętać, że w przypadku konstrukcji z elementów drobnowymiarowych np. cegła bloczki itp., hydroizolacja powinna być elastyczna (możliwość mostkowania zarysowań mogących powstać w trakcie eksploatacji obiektu).

Dobrana technologia powinna umożliwiać dokładność wykonania z uwzględnieniem miejsc newralgicznych : uszczelnień złącz dylatacyjnych konstrukcji (w zależności od zakładanej odkształcalności: złączy, oraz ich kształtu ), przejść technologicznych instalacji technicznych  przez powłoki izolacyjne, szczegółów połączeń w miejscach przejść izolacji poziomych w pionowe, uszczelnienia włazów, przepustów itp.

W naszej ofercie posiadamy :

  • MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE (szlamy) oraz szybkowiążące zaprawy uszczelniające
  • GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)
  • SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (jedno- i dwukomponentowe elastyczne membrany hydroizolacyjne)