Naprawa, wzmocnienie i ochrona elementów żelbetonowych – hurtownia Zielona Góra

Bardzo ogólnie uszkodzenia betonu możemy podzielić na :

  • Mechaniczne – wywołane ruchem kołowym i sposobem przekazywania tych obciążeń na podłoże lub uderzeniami
  • Chemiczne – np. w oczyszczalniach ścieków i zakładach chemicznych
  • Termiczne – związane ze zmianami temperatury

Natomiast mamy w Polsce wiele obiektów realizowanych (projektowanych) kilkadziesiąt lat temu i większość tych obiektów wymaga napraw. Głównym czynnikiem który powoduje destrukcję elementów żelbetowych jest karbonatyzacja. Beton z racji swej zasadowości (wartość współczynnika pH = 14) stanowi warstwę ochronną stali zbrojeniowej przed korozją. W wyniku szkodliwego wpływu wody, dwutlenku węgla oraz soli odczyn alkaliczny ulega obniżeniu. W ślad za postępującą karbonatyzacją naturalną powłoka ochronna stali zbrojeniowej ulega zanikowi, co prowadzi do powstania uszkodzeń widocznych gołym okiem. Poprzez zwiększenie się objętości korodującej stali zbrojeniowej (pęcznienie), na skutek korozji następuje uszkodzenie jej betonowej otuliny. Nieosłonięte i niezabezpieczone konstrukcje betonowe z biegiem lat ulegają uszkodzeniom, bądź w czasie badań betonu sygnalizują zbliżające się zagrożenie ich powstania. W tej sytuacji należy natychmiast przystąpić do zabiegów renowacyjnych powierzchni betonowych. Nowo wznoszone budowle zazwyczaj posiadają już powłoki ochronne opóźniające procesy karbonatyzacji. Powłoki te zapobiegają przenikaniu wilgoci, dwutlenku węgla oraz soli, tym samym ochraniają beton i stal zbrojeniową przed powstaniem uszkodzeń. Zależnie od rodzaju budowli oraz jej stanu technicznego i rodzaju obciążeń, którym podlega, dobierane są odpowiednie systemy ochronne lub naprawcze. W przypadku takich budowli, jak szkoły, biurowce oraz obiekty komunikacyjne, należy zastosować takie systemy naprawcze, które będą spełniać ściśle określone kryteria branżowe.

Sposoby naprawy i zabezpieczenia

W przypadku renowacji istniejących obiektów najważniejszym elementem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, od którego będzie zależała jakość i trwałość przeprowadzonych prac remontowych. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych powierzchnię betonową należy przygotować poprzez usunięcie zabrudzeń i słabo związanych starych powłok oraz piaszczących lub kruszących się warstw betonu. Następnie całą powierzchnię poddajemy mechanicznej (piaskowanie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie), termicznej lub hydraulicznej obróbce wstępnej, która powinna doprowadzić do odkrycia nośnego podłoża posiadającego wytrzymałość na odrywanie wynoszącą co najmniej 1,5 N/mm2. Odsłonięte, zardzewiałe zbrojenie należy odsłonić do granicy korozji, a następnie rdzę usunąć poprzez piaskowanie. Odpowiednio przygotowane podłoże i zastosowanie sprawdzonych systemowych materiałów naprawczych – systemy PCC – dają gwarancje wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji obiektu.W przypadku nowobudowanych obiektów należy uwzględnić rodzaj konstrukcji i zaplanować mogące występować obciążenia. Pod tym kątem konieczne jest opracowanie odpowiedniej receptury betonu oraz dobór powłok ochronnych.

Hurtownia Chemii Budowlanej Zielona Góra

W obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem i renowacją konstrukcji żelbetowych, Gondbud, hurtownia chemii budowlanej zlokalizowana w Zielonej Górze, zaprasza do współpracy. Jako doświadczony dostawca specjalistycznych rozwiązań dla budownictwa, stawiamy na jakość, innowacyjność oraz profesjonalizm. Nasza oferta, skierowana do firm budowlanych, inżynierów oraz indywidualnych klientów, opiera się na głębokiej wiedzy technicznej i zrozumieniu specyficznych potrzeb każdego projektu.

W naszej ofercie posiadamy:

  • PEŁNE SYSTEMY DO NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH (warstwy sczepne, reprofilacyjne, szpachlowe)
  • SYSTEMY WZMACNIANIA KONSTRUKCJI NA BAZIE MAT I TAŚM WĘGLOWYCH – SYSTEMY S&P
  • PODLEWKI MONTAŻOWE – BEZSKURCZOWE MASY ZALEWOWE
  • INIEKCJE – KLEJENIE, USZCZELNIANIE, ELASTYCZNE WYPEŁNIANIE RYS
  • POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE