Posadzki przemysłowe, masy samopoziomujące, jastrychy – hurtownia Zielona Góra

Posadzka jest jednym z ostatnich elementów wykonywanych w obiekcie, co – przy zazwyczaj kończącym się w  tym momencie budżecie inwestora – stwarza niebezpieczeństwo wprowadzania drastycznych oszczędności. Często wybierane są tańsze, niedostosowane do warunków eksploatacji rozwiązania, w rezultacie grożące szybką destrukcją „oszczędnego” wariantu posadzki. Z kolei, konieczna naprawa prze – ważnie związana jest z wyłączeniem z eksploatacji całego obiektu i naraża użytkownika na dodatkowe straty finansowe. Dlatego już na etapie projektu należy zebrać odpowiednie dane, które umożliwią opracowanie właściwego, ekonomicznie uzasadnionego rozwiązania, spełniającego wymagania techniczne oraz eksploatacyjne. Dodatkowo, rzetelnie zaprojektowana i  staranne wykonana posadzka może być wizytówką obiektu.

Do podstawowych informacji niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania posadzki należy zaliczyć:

 • wartości obciążeń mechanicznych działających na posadzkę (w tym jednorazowych, np. ciężki sprzęt do transportu i montażu urządzeń produkcyjnych)
 • obciążenia chemiczne (stężenie, temperatura, czas oddziaływania substancji chemicznej; w tym środki czyszczące, do dezynfekcji czy konserwacji posadzek)
 • oczekiwania inwestora (czas realizacji, estetyka, łatwość utrzymania w czystości i renowacji)
 • wymagania określone normami (BHP, ochrona środowiska, inne)
 • funkcje poszczególnych pomieszczeń
 • lokalizacji posadzki (wewnątrz lub na zewnątrz obiektu)

Inwestorom zapewniamy wykonanie projektu posadzki i również profesjonalnych Wykonawców do ich wykonania.

W ofercie naszej hurtowni w Zielonej Górze posiadamy kompletne systemy materiałów do wykonania nowych posadzek przemysłowych jak i systemy do renowacji posadzek przemysłowych :

 1. POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU
 2. SYNTETYCZNE (POLIMEROWE) WŁÓKNA KONSTRUKCYJNE
 3. IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE
 4. KITY DYLATACYJNE POLIURETANOWE, SZNURY PE DO WYPEŁNIENIA DYLATACJI
 5. SAMOROZLEWNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE
 6. POSADZKI DEKORACYJNE – SZLIFOWANE I POLEROWANE
 7. e) SAMOPOZIOMUJĄCE (SAMOROZLEWNE) PODKŁADY PODŁOGOWE
 8. f) GOTOWE JASTRYCHY